Dobré dopoledne. Přihlašte se prosím nebo registrujte.    Jméno: Heslo:  
Historie

Dějiny Bíliny v datech II.

Dějiny Bílinska v datech od roku 993         II.část 

 

 

1877 - otevřena Živnostenská a obchodní škola na Václavském  náměstí (dnes Žižkovo)

1878 – 15.5. zprovozněn lázeňský dům  a zahájena tak první lázeňská sezóna   

1880 - počet obyvatel města byl 5 604 z toho  5 354 Němců a 250 Čechů

1881 – vybudována městská radnice u kostela – v pořadí třetí

         - postavena  železná lávka přes řeku

1884 - postavena socha sv. Jeronýma od L. Šimka

1885 – 1900  vybudovány  lázeňské budovy

1886 -  4.4. založena Národní jednota severočeská v Bílině

1887 – zavedena telefonní linka ze zámku do lázní

1889 - 4. 11. zahájila vyučování Česká matiční škola dvoutřídní se 136 žáky

        - postavena kanalizace

1890 - počet obyvatel města činil 6 651, z toho 6314 Němců a 337 Čechů

         - postavena měšťanská škola  v Motalově ulici –  dnešní gymnasium  

1891 - město má 600 domů, 2 tiskárny, vydává 2 noviny

1892 - převezena ze Zemské jubilejní výstavy a  postavena Lesní kavárna na Kyselce

         - z Kyselky bylo expedováno 2,380 mil. džbánků

         -  založila Židovská náboženská obec svůj  hřbitov

1893    -  u  železniční zastávky Kyselka vystavěna plnírna a expedice kyselky a zaječické vody

-          začala  pracovat sklárna Engels

1895 – byla postavena židovská synagoga

            19.7. navštívil Bílinu c. k. místodržitel hrabě Thun - Hohenstein

            založena tělovýchovná jednota Sokol v Bílině

1897  2.1.  - v Bílině se rozsvítilo první elektrické  veřejné osvětlení

1898 - vyexpedováno 5 miliónů lahví kyselky

         – 29.5. byl slavnostně odhalen pomník významného bílinského balneologa  F. A.

            Reusse

1899 - zapojen první telefon na státní síť

         - zahájila výrobu sklárna na duté sklo L. Lamberta v Duchcovské ulici

1900 - počet obyvatel města dosáhl  8 012, z toho 7519 Němců a  493 Čechů

        - postaveno inhalatorium

1902 - založena muzejní společnost

1904 – 1905 postaveny Weimanovy závody

1905 – dobudován celý areál lázní Kyselka

1906 – byla postavena rudiayská kolonie  Tři domy

1907 – založen fotbalový klub

         - sklárna Engels získává sousední huť Adler

1908 – 9.8. v Praze velká manifestace za  boj  o českou školu v Bílině

1910 – počet obyvatel města dosáhl 9 360, z toho 7864 Němců a 1496 Čechů

1908 – 1911 - postavena nová radnice – v pořadí již čtvrtá

1912 – byl odhalen v tehdejším parku cís. Fr.  Josefa  pomník  vojáku Ignáci  Rauchovi, dnes

            bez desky

        -  13.2. se narodil Ottomar Laube, akademický malíř

1913 -  založen český divadelní spolek  Český dům v dnešní Skleničkově ul.

-          zprovozněna huť v Chudeřicích 

1915  - byly vydány první potravinové lístky

1918 –  30.10. obsadili členové Sokola se srbskými zajatci dělostřelecká kasárna v

             Chudeřicích  

         - 1. 11. jako  první město v podkrušnohoří  vyhlásilo Českou republiku

-          zahájila v Chudeřicích výrobu  sklárna

1919 -  vznikl v Chudeřicích spolek divadelních ochotníků

        -  začala výstavba čtvrti Srbsko

1920 - zřízeno vlastivědné muzeum na radnici

1920 – 1921 -  propukla těžká chřipková epidemie

1921 -  počet obyvatel města dosáhl  9  669, z toho 6 003  Němců a 3 347 Čechů, stálo zde

            939 domů

         -  zřízena první česká veřejná knihovna se 400 svazky

1922 -  k městu byl připojen Újezd

         -  1. 6. bylo otevřeno a promítalo se v  Kině invalidů

1923 – 2.9. otevřena nová česká škola  (dnešní Lidická)

1923 -  k městu  připojena osada  Újezd

1925 - otevřena střelnice pod Bořněm

-          Horským spolkem byla postavena chata pod Bořněm

1926 -  rozvodnila se řeka  a zaplavila město

-          otevřen hotel Bellevue

-          12.12. založen doprovodný český hasičský spolek

-          byla uspořádaná živnostenská výstava průmyslových výrobků

1928 – 16.9. byl v městském parku odhalen pomník padlím bílinským vojákům za první

            světové války

1930 – počet obyvatel dosáhl  10 668, z toho 6 115 Němců a 4 168 Čechů, stálo zde 1273

            domů

1930-1938       regulace řeky do kamenného koryta

1931 –  zahájila výuku zemědělská pokračovací škola

-          započala stavba koupaliště na Kyselce

1932 –  12. 6. umístěna pamětní deska pod Bořněm na upomínku návštěvy J.W. Goetha

            od  ak. sochaře Ottomara Laubeho

1934 - otevřeno velké koupaliště na Kyselce

1935 - budováno koupaliště v Žižkově údolí

-          na Újezdě je otevřeno vlastivědné muzeum

-          konala se soutěž Miss Bíliny

1936 - Bílina se stává samostatným okresem

         - byly založena vyšší zemědělská škola

         - dům v Dlouhé ulici byl prodán firmě Baťa 

         - sklárna Engels zahájila výrobu skelné vaty

1937 -  vznikla Obec baráčnická

         -13.6. se zde konal 28. sjezd Německých filatelistů

-          otevřeno nové kino Metro

-          na Újezdě bylo otevřeno nové muzeum

1938 – 8. 10.  stěhují se české úřady do vnitrozemí

-          9.10. byla Bílina obsazena nacisty

1942 - zbořen kostel sv. Alžběty se špitálem

1944 - k městu připojeny  Chudeřice

-          bombardován důl Emeran a osada Adéla

1945 – 5.5. byl nad Bílinou letecký vzdušný boj

        -  9.5. osvobozena Bílina Rudou armádou

1947 – město má  7 915 obyvatel

-          Bořeň vyhlášen státní přírodní reservací

1949    - vznikl okres Bílina, pod který náleželo 71 obcí

-          byl založen rybářský spolek

1950    – město má 7 762 obyvatel

1951    – armáda převzala do správy zámek

1952    – na Kyselce odhalena socha J. Fučíka

1956 – armáda vrátila zámek městu

1960 - otevřena nová požární zbrojnice

-          zanikl okres Bílina  a byl přiřazen k okresu Teplice

-          zahájena stavba polikliniky

1962 – zrušena trať Bílina – Duchcov

1963-       zrušeno nádraží Bílina – město

1964 – otevřeny první oddělení na poliklinice

1965 – zprovozněna Elektrárna v Ledvicích

        - otevřena  záchytná stanice na poliklinice

1967 -  otevřena pavilónová škola v sídlišti Teplické předměstí

1968 -  projel první vlak po nové trati od Oldřichova

1971 – zrušeno městské muzeum a část sbírek převzalo muzeum v Teplicích a část se

            ztratila

-          byl založen oddíl lehké atletiky při TJ Lokomotiva Bílina

1972 – zahájena výstavba kryté plavecké haly

1973 – 15. března byla otevřena škola na sídlišti Za Chlumem

1976 – zaniklo muzeum v Bílině

1977 – zrušen pivovar Bílinské perly

1979 - vyšla v Německu zatím nejobsáhlejší kniha o Bílině

1983 – zbourán kostel sv. Štěpána

1990 – vychází opět Bílinský zpravodaj

1991 – město má  17 025 obyvatel a 1329 domů

1993 – byla zprovozněna čistírna odpadních vod

1999 – proběhla rekonstrukce a  byla otevřena Lesní kavárna

 

  

 

Kasteláni  nebo župani

 

Prkoš

Eppo

Mstiš

Kojata

Sezema

Boguta

Slavko zvaný Veliký (1207 – 1219) měl funkci stolníka, číšníka, mýtného a hofmistra

Jaroš          (1219-1222) patrně Slavkův zeť

 

Ojíř z Frýdberka  věnoval Václav I roku 1257

-          jeho dcera Svatka byla provdána za purkrabího v Kadani

Alberta  ze Žeberka (? – 1317), vyslanec českého krále, vrchní zemský komoří                

Albert II     zemřel 1318 nebo 1322, měl dceru Markétu

Bílina v majetku královské komory

Zeť Alberta  Ota z Bergova  - zemřel 1356-1357 pocházel ze saského Altenberga a Schleizu

Albert z Bergova

Ota z Bergova starší – nejvyšší pražský purkrabí

Ota z Bergova mladší – místodržitel v Čechách  prodal Bílinu

Jiřímu z Janovic a Bočku z Poděbrad  jejich synové prodali Bílinu

Albrechtu z Koldic z Míšenska ten přenechal roku 1436 synům

Albrecht, Hanuš a těma z Koldic ti ji zastavili

Jindřichovi z Vřesovic na 6 Let

1502    Děpolt z Lobkovic  zemřel 1527  dalšími držiteli bratři

Jan, Litvin, Děpolt mladší, Kryštof a Václav

Oldřich Felix z Lobkovic spojil majetek, syn Kryštofa  zemřel 1604

Vilém  zemřel 1647

Oldřich Adam  zemřel 1649nebp 1650

1650 – 1655 vládl syn František Ferdinand, Anna Marie, Jan Hrabě Rottal

1655 – Kryštof Ferdinand Popel z Lobkovic zemřel  1658

Alžběta Apolena  zemřela 1665

Václav Ferdinand Eustebio Lobkovic – v diplomatických službách jako císařský vyslanec v Bavorsku, Francii,  Španělsku, v roce 1670 povýšen do stavu říšských knížat

Zemřel 1697

Bílinu spravovala Marie rozená z Ditrichštejna – děti Leopold a Eleonora

Leopold Popel z Lobkovic   zemřel 1707

Panství se ujala manželka Eleonora do smrti 1711 dědil syn

Filip Lobkovic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 počet hlasů: 0 - Hodnocení: 0/100
9295x přečteno | Velký Vont | 15. 02. 2010 | Export: Informační e-mail Vytisknout článek

© 2009 HSBILINA.cz - Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah písemný, grafický i fotografický podléhá autorskému právu. Není proto dovoleno jej jakkoliv přebírat či kopírovat bez předchozího písemného souhlasu administrátora tohoto serveru.
Systém běží na jádru PHPRS - © 2009 CSS Layout + speciální moduly www.militaryzone.cz | www.nejdepocitac.cz