Dobré odpoledne. Přihlašte se prosím nebo registrujte.    Jméno: Heslo:  
Informace

Bitva u Chlumce 1813- 2019

Bitva u Chlumce 1813 - 2019

 

Město Chlumec

Historický spolek města Bíliny         &     Spolek vojenské historie  Ústí nad Labem

 

Kulm 2019 Arbesau

5. – 7. Září 2019

206. výročí bitev u Chlumce, Přestanova a Varvažova ( 29.-30. Srpna a 16.-18. Září 1813)

 

 

 Okolí města Chlumce u Ústí nad Labem bylo dějištěm jedné z bitev napoleonských válek na našem území. V roce 2019 si připomínáme 206. výročí této události. Bitva u Chlumce (Kulm) je jednou z nejvýznamnějších bitev z tažení z roku 1813, její význam ještě umocňuje druhá bitva u Varvažova (Arbesau), ke které došlo 16.-18. Září 1813 a ta znamenala konečné zastavení Napoleonova pokusu o vpád do Čech. Historicky jsou obě bitvy často vnímány jako jedna bitva, kdy bitva u Varvažova je považována jen za epilog bitvy u Chlumce, avšak obě zapadají mezi širší historické události, které předcházely  porážce vojsk císaře Napoleona v bitvě u Lipska v říjnu 1813. Proti napoleonská koalice Rakouska, Pruska a Ruska díky vítězství převzala strategickou iniciativu a zastavila se až následujícího roku v Paříži.

 

Vzpomínkovou akci pořádá město Chlumec ve spolupráci s historickým spolkem města Bíliny a Spolkem vojenské historie Ústí nad Labem za finanční podpory Ústeckého kraje, za participace obcí Petrovice, Tisá, Libouchec, Velké Chvojno, Telnice a  přispění sponzorů.

 

  1. Historické souvislosti

Po ústupu z Ruska postavil ve Francii Napoleon novou armádu a s ní se znovu vydal do střední Evropy. Napoleon zvítězil v květnu 1813 ve velkých bitvách u Lutzenu a Bautzenu, v jejichž důsledku došlo 4. června k uzavření příměří. V Praze se od začátku června do poloviny srpna konal mírový kongres. Rakousko politicky vedené kancléřem Metternichem, se snažilo hrát roli prostředníka mezi Francií a Pruskem s Ruskem, přičemž sledovalo samozřejmě své vlastní mocenské zájmy. Bezvýsledné jednání skončilo vstupem Rakouska do války na straně proti napoleonské koalice, což zásadně vychýlilo poměr sil ve prospěch koalice. Napoleon však spojence porazil v bitvě u Drážďan (26.-27. Srpna 1813).

V noci z 28. na 29. srpna se bojovalo v hraniční vsi Petrovice a již dopoledne 29. srpna byli Francouzi v Chlumci. Spojencům k ústupu tak zbýval jen krušnohorský průsmyk přes Kyšperk a tak se ruský generál Ostermann-Tolstoj rozhodl postavit obrannou linii napříč nové poštovní silnice za Přestanovem. Obranná linie se na levém křídle opírala o úbočí Krušných hor, procházela kolem Klöckerova mlýna nad Stradovem, dále Juchtové kaple, přes Přestanov a Chabařovice u kterých se pravé křídlo opíralo o Střížovický vrch. Spojenci očekávali útok na levé křídlo obrany a proto zde byla postavena téměř polovina ruského sboru (asi 8000 mužů), jehož součástí byly i ruské gardové jednotky. Po celodenním boji byly vyčerpané jednotky staženy a nahrazeny novými (ruské ztráty činily téměř 6000 mužů), které na pravém křídle doplnily jednotky rakouské. Během noci byli spojenci schopni v prostoru bitvy shromáždit téměř 50 000 mužů.

Když se druhého dne rozpoutal boj znovu, byl francouzský sbor postupně obkličován, až mu zbývala volná cestu pouze ve směru na Nakléřovský průsmyk. Odtud však kolem poledne 30. srpna dorazil pruský sbor generála Kleista, který uzavřel obklíčení. Z obklíčení se podařilo uniknout pouze části francouzské jízdy. Při útěku z bojiště byl u Žandova společně se svým štábem zajat i generál Vandamme.

Napoleonovu situaci v Sasku komplikovaly další prohrané bitvy Grossbeeren (23.srpna), Katzbach (26. srpna) a Dennewitz (6. září) a tak po zformování zbytků Vandammova sboru a jeho doplnění se císař pokusil 16. září o další průnik do Čech. Jeho vojska se po sestoupení z nakléřovského průsmyku střetla s rakouskými a pruskými vojsky ležícími u Telnic a Varvažovů. Během bitvy vsi několikráte změnily držitele a postupně byly vypáleny. Části vojsk se podařilo proniknout k Žandovu, kde narazila na Rusy, avšak i zde byl postup zastaven. Bitvu řídil z Nakléřova osobně sám Napoleon. Po dvou dnech těžkých bojů se francouzské oddíly stáhly zpět přes Krušné hory do Saska.  18.září byl poslední den , kdy francouzský císař stanul na českém území. Spojencům se tím vydařila taktika, na které se dohodli , jež spočívala v postupném boji s Napoleonovými vojevůdci a vyhýbání se generálnímu střetu s císařem, než vojko nepřítele bude dostatečně oslabeno. K přímé konfrontaci spojenců a císaře Napoleona  došlo až 16. -18. října v bitvě u Lipska.

 

 Cílem akce je připomenout významnou historickou událost, přiblížit obyvatelům a návštěvníkům regionu atmosféru a průběh nejen válečných operací  Akce navazuje na pochod části účinkujících z Petrovic přes Tisou – Libouchec – Varvažov do Chlumce.  Během pochodu dojde k šarvátce v pískovcových skalách a ústupu bojem ve Varvažově. 

V pátek odpoledne bude na určeném místě chlumeckého bojiště postaven stanový tábor.(blíže k bojišti) V podvečer se bude konat průvod městem Chlumec spojený s bitevní šarvátkou. V sobotu dopoledne proběhnou manévry jednotek, jejichž cílem bude příprava na hlavní bod programu -  bitevní ukázku. Ta proběhne v sobotu odpoledne, je rozložena do dvou bloků s krátkou přestávkou a její scénář je inspirován průběhem obou historických bitev. V

S projektem budou spojeny doprovodné akce.

  1. Program akce

 

Pátek 6.září 2019

Od 16:00                                       registrace, stavba vojenského tábora

21:00 – 21:45                                průvod v Chlumci a bitevní šarvátka na náměstí

 

Sobota 7.září 2019

 

 

 

10:00 – 11:30                                výcvik a manévry jednotek, příprava na bitvu

10:00                                             veterinární prohlídka

11:30 – 14:30                                táborový život, příprava stravy, oběd

14:45 – 15:00                                formování před bitvou, nástup na určené pozice

15:00 – 17:00                                bitevní ukázka 2 x 45 min

Doprovodný program:

 

                 Časový rozvrh doprovodného programu

 

    ,,Bitvy u Chlumce 7. 9. 2019,,

 

Bojiště Pod Horkou u Chlumce

 

Zahájení       od 10.00 hodzpřístupnění voj. tábora veřejnosti  - zprovoznění stánků

                   

                             11.00             Zahájení

                   

                    11.15 - 11.45  Muzika Jagabab 

 

                    12.00 - 12.20  Divadelní scénka-Verbování

 

                    12.30 - 13.00  Kejklíř Pupa

 

                    13.00 - 13.20  Tanečnice Siderea

 

                    13.30 - 13.45  Divadelní scénka –Diplomaté

                  

                    14.00 – 14,30   Pouliční divadlo Trakař

 

     Bitva          15.00 - 17.00  ukázka 2 x asi 45 min 

 

                    17.00 - 17.15  defilé jednotek - poděkování učastníkům 

                       

                    17,30 – 18.00   Kejklíř Pupa

 

                    18.00 – 18.30  Muzika Jagabab

                     

                             18.30 – 18.45  Tanečnice Siderea

 

                    19.00 - 19.45  Kapela Vigo ( hard-rock Jihlava )

    

                    19.45 - 20.00  Ohńová show

 

                    20.00 - 20.45. Kapela Vigo

 

                    21.00 - 21.10  Ohńostroj

 

 

Souběžně s doprovodným programem budou prezentována řemesla …… dále výstavka dělostřeleckého vybavení, atrakce pro děti, jízda povozem, prezentace a výcvik vojsk, autogramiáda V. Vydry, jízda na koních,. Občerstvení,.

 počet hlasů: 0 - Hodnocení: 0/100
510x přečteno | Velký Vont | 28. 08. 2019 | Export: Informační e-mail Vytisknout článek

© 2009 HSBILINA.cz - Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah písemný, grafický i fotografický podléhá autorskému právu. Není proto dovoleno jej jakkoliv přebírat či kopírovat bez předchozího písemného souhlasu administrátora tohoto serveru.
Systém běží na jádru PHPRS - © 2009 CSS Layout + speciální moduly www.militaryzone.cz | www.nejdepocitac.cz