Dobrý podvečer. Přihlašte se prosím nebo registrujte.    Jméno: Heslo:  
Informace

Kanonfest II. Terezin 2017

               Kanonfest 2017 - Terezin

                                       aneb děla  v historii.  Kanonfest 2017 - Terezin

  aneb děla  v historii.

   Formou předvádění živé historie v dobových prostorách barokní pevnosti města Terezín se budou prezentovat obsluhy děl z období raného počátku dělostřelectva od 30leté války, kdy začalo být masivněji využíváno až do období kolem roku 1880.

     Akce je pro zvané dělostřelecké skupiny zabývajícími se určitým obdobím historie střelby z černo-prachých replik děl, včetně dobových uniforem a vybavení k danému dělu.

Historické období:  

            Gotika                                                                                                      Ukázka námořních děl

            Třicetiletá válka                                                                       Ukázka pevnostních děl

            Sedmiletá válka                                                    Ukázka obléhacích děl

            Napoleonské války                                 Ukázka hmoždířů

            Prusko-rakouská válka       

            Válka sever-jih                       

     Akce bude koncipována tak, aby návštěvníkům nově zrekonstruovanému objektu Kavalír II. byl umožněn živě a zblízka vidět průběh vývoje dělostřelectva v různých obdobích jeho vývoje včetně dobových ubikací a života vojáka a jeho výzbroje v dané době. Akce je domluvena na základě vzájemné dlouholeté spolupráce mezi Historickým spolkem města Bílina – Městem Terezín a projektem Terezín město změny na spolupořádání akcí s podobnou tématikou a předváděním živé historie návštěvníkům jak v pevnosti Terezín tak i v jiných podobných lokalitách v Čechách i v zahraničí.

     Právě v rámci prohlubování partnerských vztahů se zahraničními kluby a spolky zabývajícími se historií budou pozváni jejich členové z okolních zemí.     

     V rámci této akce bude otevřená expozice terezínského muzea na Kavalíru II., kterou s názvem ,,Námořní dělostřelectvo,, vytvářeli členové Historického spolku města Bílina a jejich přátelé z Muzea lodi La Grace.A také jiné výstavy v objektu Kavalír II.

 

Osnova akce:

         

              Název:         Kanonfest 2017 Terezin

                      aneb děla v historii

             

             Termín:               30.7. - 1.7 2017

                           

 

přepokládaný počet účastníků : 7 - 10 děl, + osádky děl

Vstupné 80,- Kč dospělí, snížené 50, děti do 6 let zdarma

 

Program Kanonfestu II. 1.7. 2017 Terezin Kavalir II.:

 

 

30. 06. 2017,  PÁTEK

 

od 8.00- 19.00 hod.

- Příjezd posádek, ubytování v přidělených prostorách kasáren – nebo ve stanovém táboře před branou. Umístění děl na určené místo pořadatelem v areálu kasáren.

- Možnost postavení dobových stanů před objektem Kavalír II. Vpravo od druhé brány. Dle domluvy s poskytovatelem prostor.

 

Registrace, kontrola děl

20:00-20:30 hod. -  prezentace a uvítání přítomných jednotek a návštěvníků,

                                průběžné umístění děl na místa střelby, (palposty).

od 20:30 hod.          volný kulturní program

24:00 hod.                 troubení večerky

 

01. 07. 2017, SOBOTA   

11:30-13:00 hod. příprava posádek na slavnostní zahájení Kanonfestu

 

14:00-14:30 Zahájení Kanonfestu

 

 – prezentace posádek jednotlivých děl a jejich období,

(slavnostní nástup i s dělem do palebného postavení jak to posádky pojmou-

 např. nástup s bubnem, průvodní slovo, dekorace, atd.)

 

14:30-16:00 hod.

Střelba z děl ukázky secvičenosti a střeleckého umění posádek.

Většina posádek předvede při střelbě nebo po ukončení dle domluvy nějakou jednoduchou scénku pro diváky,( viz. zásah děla, přepadení pěchotou, atd.)

 

16:00-18:30 hod.

Možnost pro návštěvníky si vyzkoušet práci dělostřelce.

(která bude i na jiných stanovištích v areálu kasáren)

 

16:30 – 18:45 hod.

Střelba z děl – na ukázku i pro vyzkoušení návštěvníky, získání glejtu kanonýra.

 

18:30- 22:00 hod.

Kulturní program:

soutěže posádek, hudba k poslechu a tanci, vystoupení taneční skupiny (ukázka kankánu), scénky, soutěže pro diváky i posádky, vyhlášení výsledků

 

22.30 hod.

 

VEČERNÍ STŘELBY S EFEKTY, ZÁVĚŘEČNÉ  PŘEKVAPENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KANONFESTU

 

23.00 hod.

volná zábava 

 

 

02. 07. 2017 NEDĚLE:

 

Odjezd účastníků Kanonfest 2017 Terezin

 

Účastníci

 

Dělostřelci Teplice –Colloredo Mansfeld –napoleonika  pos. 4+1                                  

7 lib. houfnice lichtenstein 145mm+hmoždíře.                  pos .4-6

- 7lib. granátový hmoždíř M 1859 cal.145mm. 

-, 6lib. cohorn. hmoždíř cal.95mm.

- sbírka munice 10 lib. hmoždířová bomba 17stol.

- 10lib. hmoždířová bomba 18-19stol.

- 7lib. houfnicový granát18-19stol.
- 30lib. excentrický houfnicový granát 1830-1900
- 3-6-12lib. dělové koule

- 2ks 3lib. ručních granátu (1kus17stol druhý18stol)

Třicetiletá válka serpentinel cal. 50mm. ca 0,5 lib.  pos. 2

Dělo je typ francouzská polní švihovka ráže 50 mm, hlaveň 120 cm, lafeta 150 cm., tormentováno na střelbu ucpávkou. Jako vzor posloužilo malé salutní dělo ze sbírek VHU Praha Žižkov cca 1641.

Bohemia Rebels Artillery sever-jih                     pos.4+1                

Seveřanští dělostřelci USA, lehký 3lib. polní kanon mod. 1836 používaný v americké občanské válce Sever proti jihu.

Historický spolek města Bílina – sedmiletka         pos.5

Polní 3lib. kanon na anglické lafetě 

Dělostřelci Terezín – sedmiletka -  napoleonika    pos.4

Námořní dělostřelci  pevnostní kanon  6lib.                   pos.4

Pevnostní anglická pobřežní   6lib.                           pos.4

Stánek lodi La Grace

Pruská    Funtovka 1.5lib                                         pos.3-5

Anglické dělo sedmiletka                                             pos.4         

Field Artilerie Deutschmeister - napoleonika                          pos. 3-4


 Na Kanonfestu

Pivo Bakalář - stánek

Spolek Prosetičtí Přátelé Starých Tradic  - stánek s občerstvením, Gambrinus

Bílinská kyselka - sponzor 

Skatt – Výroba brambůrků (sponzor) 

Kovář -  řemesla

Zmrzlina?

Koblížkáři stánek

 

 

 

Obsah kulturního program:

 

Živá popová kapela PROFIL

 

Kankán - Bolly Ladies vystoupení

 

Výstava dělostřeleckých propriet.

 

Ohnivé efekty

 

Střelnice

 

Kolotoč pro děti

 

Kulisy – foto + házení

 

Kovář – zbrojíř - rozebrané dělo, lafeta, hlavně, kule

 

Soutěž hodu dělostřeleckou koulí - kuželky

 

Soutěž mezi posádkami děl

 

Možnost odpálení děla návštěvníkem

 

Prohlídka expozice pevnosti

 

Muzeum La Grace

 

Odlévání vojáčků + děl

 

Jízda povozy s koňmi

 

                                      

 POŘADATEL 

SI VYHRAZUJE  MOŽNOST

 ZMĚNY  A POSUNU PROGRAMU

 

 

зверобой Хозяйственное значение Лекарственные свойства Зверобой как лекарственное растение известен с давних пор. В качестве лекарственного сырья используют траву зверобоя (лат. Herba Hyperici) — собранные в фазе цветения побеги дикорастущего или культивируемого зверобоя продырявленного[10]. Трава зверобоя содержит дубильные вещества, эфирное масло, β-ситостерин, тритерпеновые сапонины, витамины С, E, флавоноиды (гиперозид, рутин), антрахиноны, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества, красящее вещество гиперицин. Отвар, настой, настойка зверобоя используются как вяжущее и антисептическое средство при желудочно-кишечных заболеваниях (гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколиты, поносы, язвенный колит, геморрой), печени и жёлчного пузыря (дискинезия жёлчного пузыря, холецистит, жёлчнокаменная болезнь, острый и хронический гепатит), для полоскания при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки рта и зева (острые тонзиллиты (ангины) и хронические тонзиллиты, гингивиты, стоматиты). Применяется при астенических состояниях, неврозах и неврастениях, судорогах, головных болях, бессоннице, миокардитах и эндокардитах, гломерулонефритах, пиелонефритах, циститах и воспалениях предстательной железы, артритах, радикулитах. Им лечат также многие женские заболевания (воспаления придатков, аменореи, обильные менструации, бели), а также аллергический диатез у детей. Настойка и отвар зверобоя оказывают положительное действие при туберкулёзе лёгких[11]. В составе зверобоя имеется аментофлавон — неселективный блокатор (антагонист) опиоидных каппа-рецепторов[12], а также бензодиазепинового сегмента ГАМКА-рецепторов[13], чем в некоторой степени объясняется антидепрессивное и антипохмельное воздействие на психику. Другой компонент, гиперфорин является ингибитором обратного захвата моноаминов, в том числе серотонина и дофамина[14], что также облегчает депрессию. Гиперицин селективно ингибирует фермент дофамин-бета-гидроксилазу, что повышает уровень дофамина. Экстракты зверобоя применяются при лечении депрессии[15][16]. Эффективность препаратов экстракта зверобоя сопоставима с эффективностью широко применяемых синтетических антидепрессантов, что подтверждено большим количеством клинических испытаний и результатами нескольких мета-анализов. При этом по показателю переносимости экстракт зверобоя достоверно превосходит синтетические препараты: его побочные эффекты развивались значительно реже и имели менее тяжёлый характер[16]. По данным кохрейновского обзора 29 исследований, в которых участвовали 5489 пациентов, при лёгкой и умеренной депрессии препараты зверобоя оказались не менее эффективными, чем стандартные (синтезированные) антидепрессанты, и при этом вызывали меньше побочных эффектов[15]. Сходные результаты показал и систематический обзор 35 исследований, включивших 6993 пациентов, данные которого были опубликованы в Systematic Reviews (англ.)русск. (однако авторы отмечали, что в исследованиях было недостаточно данных о неблагоприятных побочных реакциях, а также о том, эффективен ли зверобой при тяжёлой депрессии)[17]. Зверобой также может применяться при тревожных расстройствах, его эффективность при этих расстройствах продемонстрирована в ряде небольших рандомизированных испытаний. В многоцентровом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании с участием 151 амбулаторного пациента эффективность Hypericum perforatum подтверждена и при соматоформных расстройствах[16]. Препарат «Новоиманин» применяют наружно при лечении абсцессов, флегмон, инфицированных ран[10]. В народной медицине зверобой применяют при лечении подагры, суставного ревматизма, туберкулёза лёгких, ишиаса. Спиртовую настойку принимают внутрь при ревматических заболеваниях, измельчённые листья прикладывают к ранам для скорейшего заживления. В Болгарии наземную часть растения используют в виде отвара как противовоспалительное и вяжущее средство при заболеваниях органов пищеварения, печени, жёлчного пузыря, в Польше — при лечении неврастении, невралгии, бессонницы, головной боли, болезнях желудка, как кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство. Во Франции масло зверобоя применяют при лечении ран и ожогов, как мочегонное, а также как средство, стимулирующее деятельность сердца и возобновление тканей[11]. К побочным эффектам зверобоя относятся фотосенсибилизация, а также развитие маниакальных состояний у пациентов, страдающих биполярной депрессией[18] (развитие мании у этих пациентов возможно и при применении обычных, рецептурных антидепрессантов). Обладая стимулирующим эффектом, зверобой способен усиливать чувство тревоги у некоторых людей[19]. Возможны, кроме того, желудочно-кишечные побочные действия, аллергические реакции[20], усталость, беспокойство, спутанность сознания[18]. Следует быть предельно аккуратным, применяя зверобой с другими лекарственными средствами, в первую очередь с иммуносупрессантами. Являясь мощным катализатором CYP-энзимов, зверобой ускоряет выведение медикаментов из организма, тем самым снижая их терапевтический эффект, что в некоторых случаях приводило, например, к отторжению пересаженного органа[21]. Также он может снижать эффективность противозачаточных таблеток[19]. Препараты зверобоя не следует принимать одновременно с такими антидепрессантами, как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и ингибиторы моноаминоксидазы[22]:77[23]: это сочетание может привести к тяжёлым побочным реакциям, в частности к развитию серотонинового синдрома[20]. По данным исследования, проводившегося в Канаде (2013), многие препараты, созданные на основе растительных компонентов, в том числе и один из препаратов на основе зверобоя, представляют собой риск для здоровья потребителей из-за нежелательных примесей и других загрязнителей. В числе веществ, не отмеченных в документах к продукции, обнаружились вещества с известными токсическими характеристиками и побочными эффектами — например, засушенный зверобой оказался смешан с кассией остролистной, обладающей выраженным слабительным действием. Длительный приём кассии остролистной наносит вред печени, желудочно-кишечной и иммунной системе[24]. Иное применение Умеренно посещается пчёлами для сбора пыльцы. Цветки выделяют немного нектара, в основном в тёплую влажную погоду[8]. Зверобой продырявленный в России заваривали как чай и пили при всяких недомоганиях, да и просто как приятный напиток[6]. Цветущие побеги зверобоя используют для ароматизации водок и горьких настоек («зверобой», «ерофеич» и другие)[6]. Олиственные побеги и цветки используют для окрашивания шерсти и тканей в красный цвет[6]. Надземные части употребляют для дубления кож[6].počet hlasů: 0 - Hodnocení: 0/100
3734x přečteno | Velký Vont | 06. 06. 2017 | Export: Informační e-mail Vytisknout článek

© 2009 HSBILINA.cz - Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah písemný, grafický i fotografický podléhá autorskému právu. Není proto dovoleno jej jakkoliv přebírat či kopírovat bez předchozího písemného souhlasu administrátora tohoto serveru.
Systém běží na jádru PHPRS - © 2009 CSS Layout + speciální moduly www.militaryzone.cz | www.nejdepocitac.cz