Z betléma 2013

Autor: Velký Vont <(at)>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 12. 2013

,,Betlém v časech dobrých i zlých,, v podání Historického spolku města Bílina 14.12. 2013 V sobotu 17.12. 2013 náš spolek uspořádal již  po čtvrté ,,Betlém v časech dobrých i zlých,, tak trochu netradiční pojetí Betléma a tříkrálového průvodu.

Byly ukázány živé výjevy jak ze začátku minulého století,z dob Rakouka-Uherska a První republiky,

vystoupily dětské sbory z místní lidové školy umění,kapela,Exit II.naši přátelé z ostatních klubů a účastnili se i občané města Bíliny. Část ukázek se odehrávala na Mírovém náměstí a v kostele Petra a Pavla,a část s vystoupeními Kapely i jednotlivců a sboru v Bíliském pivovaru.V kočáru ke kostelu přijel se podívat i císař František I.doprovázený jednotlivými zástupci vojsk a občanů tehdejšího Rakouska -Uherska.Po ukončaní přestavení v kostele se průvod vydal směrem k pivovaru kde se poklonil v jestličkách malému jezulátku.Pak následoval program s vystoupením dětského sboru a kapely Exit II a Rozdáváním dárků od ježíška a císaře pána