Jízdní kozácké dělostřelectvo

Autor: Velký Vont <(at)>, Téma: Dělostřelectvo, Vydáno dne: 20. 06. 2010

Kozácké jízdní dělosřelectvo a muniční vůz z období napoleonikyJízdní kozáčtí dělostřelci.

Náš spolek postavil a vybavil oddíl jízdních kozáckých dělostřelců z období napoleoniky.Je složen z děla s kolesnou taženého dvojspřežím tažných koní a posádkou dvou mužů.Dále muničním vozem podle typu ,,wurst,,(buřt) používaném v rakouské armádě.Dělostřelci se na něm vozili obkročmo jako v sedle na koni, proto i ten název.Posádku tvořilo pět dělostřelců a kočí.Často jezdil jeden kozák přímo na jednom z tažných koní,lépe se mu pak ovládal.Ve voze se vozila munice a černý střený prach jak pro dělo tak i pro pěchotu.