18.a 19 století na bílinsku-válečné stavy

Autor: Velký Vont <(at)>, Téma: Historie, Vydáno dne: 15. 02. 2010

Události evropských dějin co se přímo dotýkaly města Bílina ve 18.-19 století .

.18.a 19.století na bílinsku,válečné stavy.

Sedmiletá válka a válka o Slezké dědicví  byla pro Bílinu strašná léta (válečná nouze). Opakovaně Bílinou procházelo vojsko.

 

V roce             1741 přepadli město Sasové

                        1742 prošli Francouzové

                        1759 a v roce 1763 prošli Prusové

 

Bílina pokaždé platila obnosy na válečné kontributy (nucený příspěvek). Sotva přešla válečná nouze, řádil velký požár. V roce 1766 a v roce 1768 byly povodně. Mezi obyvateli řádil hladomor. Další pohroma přišla v dalších deseti letech. V roce 1779 vyhořelo Pražské předměstí. V roce 1789 velké povodně a v roce 1792 další požár zničil několik domů.

 

Napoleonská válka přešla také přes Bílinu a zanechala stopy. Prušáci, Rusové a Rakušané prošli v roce 1813 Bílinou. Obyvatelé měli dlouho v paměti jejich plenění a krádeže.

Pro velký provoz povozů se musely v roce 1839 zbourat dvě městské brány -  Teplická brána a Pražská brána, v roce 1849 byla zbourána i Mostecká brána.

Vítězství revoluce v roce 1848 se slavilo i v Bílině. Byla založena nacionální garda.

V roce 1866 po Rakousko-Pruské válce a bitvě u Hradce Králové bylo mnoho obětí mezi obyvateli města Bíliny. Byla sem zavlečena cholera, kterou byli nakaženi vojáci, kteří se vraceli z války. Hřbitov (u kostela sv. Štěpána) byl malý, byl založen hřbitov nový, který je i v dnešní době.