Josefínské slavnosti 2009

Autor: Velký Vont <(at)>, Téma: Report z akce, Vydáno dne: 05. 12. 2009

Naše účast v Terezíně 

 

 

 

Josefínské slavnosti v pevnosti Terezín

Náš spolek dostal pozvání od našich Terezínských přátel na účast při jejich Josefínských slavnostech, které se slaví k příležitosti založení města. Tentokrát 229. výročí a tak to byla tak trochu generálka na kulaté jubileum.

Slavnosti Začaly již v pátek večerním pochodem městem zúčastněných vojsk. Druhý den ráno v sobotu l. p. 2009 po vojenském budíčku a ranním guláši byl slavností nástup a kolona vojáků, děl, vozů a koní odpochodovala za zvuku bubnů na náměstí v Terezíně před kostel a po krátkém projevu a mši byla provedena přehlídka vojsk a vypálena salva

z pušek a pak z děl. Mezi diváky toto mělo velký ohlas. Následně se kolona vojsk zformovala a vyrazila směrem k památníku základního kamene. Zde bylo v krátkém projevu připomenuto výročí založení města-pevnosti

Josefem II. . Který na památku své matky Marie Terezie nazval město po ní Terezienstad a před 229. lety tu položil základní kámen k nové pevnosti která měla chránit přístupy ku Praze od Krušných hor a Ústí/labem stejně jako pevnost Josefov od Krkonoš a Náchoda.

Po malé slavnosti a projevech a také čestné salvě dělostřelců kolona vojsk odpochodovala přes brány a pevnostní valy

na připravené bojiště opatřené kulisy dělostřeleckých pozic.

Bitva byla zahájena Pandury, kteří se zkoušeli dostat do pevnosti z boku přes kasematy a šplháním po hradbách.

Hlavní část vojska i děly pochodoval a útočil přímo na opevněného nepřítele. Ten se velice dobře bránil. Protože ale přesila Rakouských vojsk byla velká čestně se vzdal a Pruskému vojsku bylo umožněno odejít bez boje.

Po předvedené ukázce bylo slavnostní defilé, kde císařovna dekorovala jednotlivé kluby, co se ukázky zúčastnili.

Večer byla provedena bojová ukázka přepadení Pruské zásobovací kolony. Celé toto představení umocňovaly noční výstřely z děl a pušek.

Slavnosti se našim členům spolku líbily a to je potěšující, že jsme byli oficiálně již pozvání na příští výroční rok Josefínských slavností.

 

 

 Postavení našich dělostřelců

  odkaz na video z akce www.youtube.com/watch