Panduři v terezíně

Autor: Velký Vont <(at)>, Téma: Pěchota, Vydáno dne: 05. 12. 2009

Z hlášení Vaší milosti o Terezínu

 

 Jak naši chrabří Panduři dobývali pevnost Terezín.

Ač je to k nevíře, musela naše Rakouská vojska znovu dobít část pevnosti Terezín, kde se usídlila nepřátelská Pruská vojska, po té co ji naše oddíly ve spěchu před Pruskou přesilou opustily. A protože naše velení nevědělo přesně jak, a moc se nepřítel opevnil, ve svých pozicích na kraji pevnosti byli vysláni na průzkum bojem naši Panduři.

Z počátku se jim dařilo nepozorovaně proplížit až k hradbám pevnosti a zdolat vodní příkop. Pak ale je k naší lítosti zpozorovala nepřátelská hlídka, která zburcovala vojáky v kasematech a ti zahájili palbu jak na naše pandury, tak na pravidelné vojsko, které se formovalo k útoku na pevnost. Bohužel

Bylo po našem překvapivém útoku, nepřátelská děla začala pálit na naše pozice a naši vojáci měli co dělat aby to ustáli a zaútočili.

Naši Panduři nechtěli nechat jen tak prozrazení jejich přítomnosti a směle šplhali po hradbách i za nepřátelské palby. Když se dostali na hradby po žebříku z vlastních těl, zahájili boj s nepřítelem v kasematech i na hradbách, mnoho jich při tom padlo, někteří dokonce po zásahu granátem i hořeli, viděl jsem to ve svém dalekohledu. I přes urputný boj a přivolané posily postupovali vpřed

A dokonce se jim podařilo zajmout nepřátelskou posádku i kanonem a o to víc donutit jí aby střílela

na Prusy.

A proto vaše Výsosti si dovoluji žádat ,aby byly naše oddíly Pandurů po zásluze odměněny.

                                                                                                               V.v.baron de V.

          

  

A jak je vidět odměna již dorazila.