Den Horníků Bílina 2009

Autor: Velký Vont <(at)>, Téma: Report z akce, Vydáno dne: 11. 09. 2009

                                                                            
Pověst o havířích a loupežnické chase
 
Tato pověst vznikla v dobách vlády naší císařovny Marie Terezie . V dobách, kdy se v krajích pod Krušnými Horami těžila jen železná ruda, cín a drahé kovy. Jen málo havířů  začalo těžit černý kámen,
 
Pozdější černé zlato zdejšího kraje.
Právě v této době se odehrává pověst o tom, jak havíři uhlí natěžili, na zámek prodali a kterak hloupí loupežníci, neznalí vlastností černého kamene o svobodu přišli.
Úvod do děje.
Na úpatí hory Bořen stávala stará šachta která se přestala používat. Havíři zůstali bez práce, a bída šla po staveních horníků. Předák místních havířů , jakýsi Jožka, nevěděl kudy kam a jak z bídy ven.    A tak vystoupil na horu Bořeň, aby si postěžoval duchům, kteří podle pověstí sídlili v jejím nitru.
Permoníci, duchové hory, se nad nebohým Jožkou slitovali a dali mu radu. Běžte a otevřete starou šachtu a začněte kutat černý kámen a ten pak odvezte na zámek a tam uvidíte.
A tak Jožka sešel z hory, nechal nachystat nářadí a s hlavou plnou myšlenek šel spát.
                     Ráno jen se rozednilo 7 havířů vyrazilo otevřít starou šachtu,             
Ihned jak dorazili ke staré štole vstoupili do jejího jícnu a začali kutat..
Jejich ženy zatím připravovaly chudý oběd. V šachtách čekalo na havíře velké nebezpečí. Spodní voda, která mohla zalít celou šachtu, závaly, které mohly havíře v okamžiku uvěznit ve štole a také oheň. Vznícené důlní plyny, které byly největším nebezpečím pro muže v útrobách země.
Na zámku barona , zatím krajánek vyprávěl, že havíři pod Bořní začali těžit černý kámen a poslal správce, aby přivezl od havířů ten kámen, za který se ve Vídni nyní platí zlatem.  A tak správce
Schtilpner vyrazil do Čech.      
Havíři, potěšeni z toho, že ještě než stačili dokončit práci, dorazil správce ze zámku a zajímá se o černý kámen.  A tak zastavili činnost, naložili na vůz pytle s kamením a vyrazili přes zemskou hranici na zámek.    Cestou museli projet černým lesem, ve kterém se zdržovala banda loupežníků. Ti jakmile slyšeli hrkat kola vozu, zbystřili a vůz přepadli.
|Když zklamaní loupežníci viděli, ze vezou jen černý kámen, sebrali jim všechno jídlo a ostatní věci, a havíře propustili. A ještě dlouho do noci se smáli, jak jsou ti horníci hloupí, že se po celý den lopotí, aby narubali černý kamen, který nemá žádnou cenu.
Havíři, šťastní, že vyvázli živí a zdraví a navíc s celým nákladem, projeli lesem a vyrazili směrem k zámku. Cestou se zastavili na zemské hranici,  kde zrovna tábořilo císařské vojsko. Postěžovali si jim a vojáci,  jak slyšeli o loupežnicích, hned poslali husara, aby zjistil, kde se skrývá  banda loupežníků.
Havíři v dobré náladě pokračovali v cestě na zámek
Husar, který se vrátil z černého lesa,  ihned zburcoval zbytek regimentu a ten vyrazil na tažení proti loupežníkům, kteří sužovali lid v celém okolí.
Havíři rozjaření, šťastni a skoro bohatí se vraceli ze zámku v doprovodu barona de Voit. Baron byl velice spokojen, protože uzavřel velmi dobrý obchod a proto se rozhodl, ze havíře doprovodí až k zemské hranici. Když společně dorazili  na hranici, uviděli spoutané loupežníky. Loupežníkům ihned došlo , že udělali největší chybu ve svém životě, protože nechali havířům ten pro ně bezcenný kamen. Vidí havíře ,jak slaví a radují se a tak je jasné, že hloupí nebyli havíři, ale loupežníci.  Protože nevěděli, že ten kámen je ve skutečnosti uhlí, černé zlato zdejšího kraje.
A tak vše dobře dopadlo. Loupežníci byli po právu potrestáni, havíři byli za svou dřinu patřičně odměněni a ostatní toť otázka.
Chcete vědět, jak to bylo dál?
 Loupežníci si své zločiny museli odpracovat v dole, kam je vojáci zahnali. Baron z havířů udělal předáky v dolech a poslal je hlídat loupežníky. A vojáci, když zjistili, že výdělek havířů je větší než jejich žold, zahodili uniformy a pušky a šli také rubat. A z barona se po kontrole šachty a svých účtů stal bohatý uhlobaron.
11. A tim to zhaslo. Není všechno zlato co se leskne.