Povely dělostřelectvo

Autor: Velký Vont <(at)>, Téma: Dělostřelectvo, Vydáno dne: 01. 06. 2009

Mezinárodní povely dělostřelectva-International sings of artillery-Internationale zeichen der artillerie-